Uzaktan tanı, gelecekte sağlık hizmetlerine erişimin yaygın olarak sağlanabilmesi için önemli atılımlardan biri olmaya adaydır.

Pitstop’tan Teknoloji’ye Bakış

Uzaktan tanı kavramı, ilk defa 1924 yılında fütüristik bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. 1950’lerde Nebraska Üniversitesinde CCTV üzerinden deneysel çalışmalar başlamıştır. 1960’lı yıllarda NASA’nın sponsor olmasıyla ivme kazanan gelişmeler, 20. yüzyılın son dekadında Norveç gibi dağınık nüfusa sahip bazı ülkelerde kullanıma girmiştir.

Uzaktan tanı, günümüzde çok ilerlemiş olan iletişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlayan bir uygulamadır. Hasta ile doktorun bir araya gelmesinin zor olduğu durumlar için bir çözüm olma potansiyeli taşımaktadır.

Son yıllarda özellikle akıllı telefonlar, tablet PC’ler gibi taşınabilir cihazlar ile görüntülü görüşme ve veri aktarımı konusunda kaydedilen ilerlemeler, mobil uzaktan tanının da önünü açmıştır.

Uzaktan tanı için oluşturulacak, doktor ve hastayı görüntülü olarak karşı karşıya getiren interaktif sistem sayesinde, anamnez, vital bulgular, fizik muayene, psikiyatrik değerlendirme, oftalmolojik muayene gibi günlük vizitlerde uygulanan birçok değerlendirme gerçekleştirilebilir. Ultrason, radyografi, EKG, BT, MR gibi görüntüleme yöntemleri değerlendirilebilir.

Uzaktan tanı özellikle bazı durumlarda son derece faydalı olabilir. Örneğin;

 • Fiziksel şartlar nedeniyle ulaşım güçlüğü olan bölgelerde yaşayan insanlar için
 • Seyahat güçlüğü olan hastalar için
 • Kısıtlı sayıda hekim bulunan uzmanlık alanlarında konsültasyon için
 • Kronik hastalığı olup düzenli takip gerektiren hastalar için
 • Hekime ulaşımın güç olduğu durumlardaki aciller için

Uzaktan tanı aynı zamanda geleneksel hekim ziyaretlerinin sayısını, sağlık merkezlerindeki yatak sayısını, hastaların vizitler için işe gidemedikleri gün sayısını azaltacağından doğrudan ve dolaylı sağlık maliyetlerini de düşürmektedir.

Uzaktan tanı için internete bağlı stetoskop, kalp sesleri analizi yazılımı, web tabanlı uyku apnesi monitörü, uzaktan anlık olarak takip edilebilen kalp hızı, solunum hızı, kan basıncı, oksijen satürasyonu, kan şekeri monitörleri gibi gerçek zamanlı medikal tanı sistemleri geliştirilmiştir.

Günümüzde uzaktan tanı yöntemiyle tanı koyulan hastalar ile yüz yüze tanı konan hastalar arasında tanı farklılığı olmadığını gösteren çalışmalar mevcuttur, istatistiksel anlamlılık oluşturacak büyüklükte çalışmalar da planlanmaktadır.

Bu yöntemin yaygınlaşması ve kullanımla ilgili teknik sorunların halledilmesi, yakın gelecekte otellerde, alışveriş merkezlerinde, ulaşım güçlüğü çekilen bölgelerde ve daha birçok yerde “self-servis” sağlık kabinlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Uzaktan tanı, gelecekte sağlık hizmetlerine erişimin yaygın olarak sağlanabilmesi için önemli atılımlardan biri olmaya adaydır.


Kaynaklar:

 • Ali Hakan ISIK, İnan GÜLER. Teletıpta Mobil Uygulama Çalışması ve Mobil İletişim Teknolojilerinin Analizi. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 3, SAYI: 1, OCAK 2010
 • Michael Cross. Face to face with the future of remote medical consultations. The Guardian, Thursday 7 February 2008.
 • What Is Telemedicine & Telehealth? American Telemedicine Association.
  americantelemed.org/files/public/abouttelemedicine/What_Is_Telemedicine.pdf (Erişim tarihi 04.06.2012)
 • Cisco Telemedicine Pilot Program Demonstrates a New Way to Deliver Health Services Across the Globe.
  cisco.com/web/MT/news/09/news_150709.html (Erişim tarihi 04.06.2012)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Herhangi bir sonuç bulunamadı.