Sağlık İletişimi, Tüm Yazılar

Sağlık iletişimi ajansı ne iş yapar?

Sağlık İletişimi Reklam Ajansları, ilaç firmalarının ve sağlık destek ve besin destek ürünlerini pazarlayan şirketlerin ürün tanıtımlarını; ürün faydalarına insan sağlığı ve ergonomisini dahil eden firmaların pazarlama iletişimi çalışmalarını; halkı ve sağlık çalışanlarını bilinçlendirme kampanyalarını, hekimlerin ve hastanelerin tanıtım faaliyetlerini; her türlü hekim derneği, eczacı odaları ya da sağlık organizasyonunun gerek sağlık çalışanlarına gerekse halka yaptığı reklam kampanyalarını ve projelerini yaratan, planlayan ve hayata geçiren reklam ajanslarıdır. Sektörde, bu ajanslara “Medikal Ajans ismi de verilmektedir.

Uzmanlık alanı gereğince, Sağlık İletişimi Reklam Ajanslarında çalışanların tıp jargonuna aşina olmaları kaçınılmazdır. Aynı zamanda bu ajanslarda çoğunlukla, diğer reklam ajanslarında bulunmayan bir kadro olarak tıp doktoru, eczacı, biyolog, veteriner gibi fen bilimleri alanında eğitim görmüş kişiler yer almaktadır. Medikal Danışman ünvanıyla tam zamanlı, yarı zamanlı veya freelance çalışan bu kişilerin ajanstaki görevleri, tanıtımı yapılan ürüne ait bilimsel eserler ve makalelerden, ürün testlerinden ve Ar-Ge raporlarından doğru ve net iletişim mesajları oluşturulması ve bu mesajların çarpıcı/akılda kalıcı hale getirilmesidir. Bu çalışmalar, özellikle ilaç tanıtımlarında hekimlere yönelik ziyaret materyallerine, toplantılarda gösterilen filmlere, çeşitli medikal oyun ve yarışmalara, interaktif broşürlere ve daha pek çok iletişim malzemesine dönüşmektedir.

Oluşturulan mesajların en etkin iletişim kanalı üzerinden, en dikkat çekici ve en akılda kalıcı formatta hedef kitlesiyle buluşabilmesi için, medikal içeriğe hakim kişilerle ajansta çalışan müşteri temsilcilerinin ve yaratıcı ekibin tam bir uyum içinde hareket etmesi gerekmektedir.

Ülkemizde ve dünyada, reçeteyle satılması gereken ya da önerilen ürünlerin reklamları yasal düzenlenmelerle belirlenen mecralarda, sadece sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşu yöneticilerine yapılmaktadır. Bu iletişim kanallarının sayısı ve kullanım biçimi, Sağlık Bakanlığı tarafından her geçen gün daha da sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle sağlık iletişimi reklam ajanslarının hem uzmanlaşmış bilgi birikimine hem de sık sık değişen mevzuatlara hakim çalışanlara sahip olması gerekmektedir. Ülkemizde reçetesiz ürünlerin tanıtımıyla ilgili mevzuat yeni yeni düzenlenmektedir. Verilecek mesajların genel halk sağlığını doğrudan ilgilendirmesi bakımından bu ürünlerin iletişiminin de Sağlık İletişimi Reklam Ajanslarıyla çalışılması önerilmektedir.


Refereans

Verimli İş Ortaklığı Kılavuzu (21.09.2011 güncellemesi)

Etiketler: Reklamcılık

Bunlar da ilginizi çekebilir