Sağlık İletişimi, Tüm Yazılar

Hızla gelişen nadir hastalıklar

ABD’de nadir hastalıklar için geliştirilen ürünlerin pazarı hızla daha rekabetçi hale geliyor. Yenilikçi ilaç şirketleri, hem hasta talebine hem de değişen pazar gerçeklerine yeni ürünlerle cevap veriyor.

Büyümesi, değeri ve maliyetleri sebebiyle dikkatle incelenen nadir hastalıklar pazarı, 2018’de hem ilaç sektörü, hem yasama organları, hem de düzenleyicilerin odak noktasında olacak.

Daha kısa ve hızlandırılmış klinik geliştirme zamanlamaları, daha düşük Ar-Ge ve pazarlama maliyetleri, yaşam döngüsü boyunca karşılaşılacak daha az zorluk ve geri ödeme oranlarının artması, nadir hastalıkları cazip bir yatırım alanı haline getirdi. Tüm nadir hastalıkların aynı ticari potansiyeli taşımaması nedeniyle, danışman firmalar planlamaya yardımcı olacak sistemler geliştirmeye başladı.

Bu alanlarda çalışan firmalar, normalde çok uzun süren tanı ve tedavi süreçlerini hastalar için daha uygun hale getirecek servisler geliştiriyor, veri analizlerini olası tanıyı ya da hastalık ilerlemesini tespit etmek için kullanıyor, vaka yönetimi ve hemşire desteğini pazarlama süreçlerine entegre ediyor.

Nadir hastalıkların klinik çalışmalarında da hasta alımı için yeni yöntemler geliştiriliyor. Çok az hasta sayılı birçok merkez yerine hastaların etkin bir şekilde transfer edilebileceği daha az merkeze odaklanılıyor. Hasta dernekleriyle beraber çalışılarak klinik çalışmalarla ilgili geri bildirim alınıyor.

Günümüzde halkın nadir hastalıklar üzerindeki ilgisi de eskiye göre çok daha fazla. Özellikle ilaç fiyatlarının yüksekliği hakkındaki negatif haberler 5 yıl önceye göre 5 kat artmış durumda. 2018’de, ürünleri pazara vermek için tüm paydaşları sürece yeterince erken dahil eden, maliyet ve değer beklentilerini doğru olarak konumlandırabilen yeni bir pazarlama anlayışı, bu alanın en temel gerekliliği olacak.

Etiketler: Sağlık iletişiminde ticari trendler

Bunlar da ilginizi çekebilir