Reklamcılık ve Pazarlama, Teknoloji ve Dijital Dünya, Tüm Yazılar

Nano, Mikro, Makro ve Mega Influencer’lar

Influencer nedir, kimdir?

İngilizce bir kelime olan influencer, etkileyen, etkileyici anlamına geliyor. Günümüz pazarlamasında influencer, sosyal medyada geniş ve etkileşimli bir takipçi kitlesi oluşturan ve bu kitle üzerinde etki sahibi olan kişi anlamında kullanılıyor.

Influencer’lar belirli bir konudaki bilgi ve uzmanlıklarıyla itibar kazanmış kişiler. Takipçi kitlelerini, bu konu hakkında düzenli sosyal medya paylaşımları yaparak oluşturuyorlar.

Influencer’ları sınıflandırmada kullanılan kriterler

Influencer’ları niş, kişilik, sosyal platform, içerik tipi (video, resim, podcast…), içerik tarzı gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak mümkün. Takipçi sayısı, bunların yanına eklenebilecek bir diğer kriter. Influencer’in etki gücünü değerlendirmeye çalışırken genellikle takipçi sayısı kullanılıyor.

Takipçi sayısının bize söyledikleri

Influencer’ları takipçi sayısına göre sınıflandırmak kullanışlı bir yöntem olsa da bu sınıflandırmaya başvurduğumuzda bazı noktaları gözden kaçırmamakta fayda var.

Öncelikle, takipçi sayısı tek başına, bize o kişinin ne kadar etkili olduğunu söyleyemiyor. Etkileşim oranı da bir o kadar önemli. Mesela etkileşim oranı yüksek 5.000 takipçisi olan biri, etkileşim oranı düşük 50.000 takipçili birinden çok daha etkili olabilir.

Buna ek olarak influencer’ın hitap ettiği niş de önemli. Mesela, son derece spesifik bir konuda uzmanlaşmış 5.000 takipçisi olan bir influencer, o alanda bir kanaat önderi sayılabilir. Öte yandan, “fitness” gibi genel bir konuda içerik yayınlayan 5.000 takipçili bir influencer, aynı derecede etkili sayılmaz.

Takipçi sayısına göre influencer tipleri

Influencer tiplerinin kaç tane olduğu ve bunların takipçi sayılarının kaç olduğuna dair farklı görüşler var. Yapılan en ayrıntılı sınıflandırmaya göre beş tip influencer bulunuyor:

Influencer TipiTakipçi Sayısı
Nano Influencer10.000’den az
Mikro Influencer10.000-50.000
Orta Seviye Influencer50.000-500.000
Makro Influencer500.000-1.000.000
Mega Influencer ve ünlü1.000.000 ve üzeri
Takipçi sayılarına göre influencer tipleri

Orta seviye influencer’lar bazen mikro, bazen de makro kategorisinde değerlendiriliyor. Yukarıda belirttiğimiz üzere, influencer’ın nişi ve etkileşim oranı da önemli etkenler olduğu için, bu tipler arasına kesin çizgiler çekmek pek mümkün değil. Dolayısıyla, buradan sonraki değerlendirmelerimizi kabaca üç grup üzerinden yapacağız: Küçük, orta ve büyük influencer’lar.

Küçük influencer (Nano ve mikro influencer)

Takipçi sayısı 50 binden azdır. Küçük influencer alanında uzmandır ve genellikle takipçi kitlesini de bu uzmanlığı sayesinde oluşturmuştur. Günlük yaşayışından kesitler paylaşır.

Takipçileriyle ilgilidir. Onlarla dürüstlük ve güvene dayalı bir ilişkisi vardır. Böylece takipçileri tarafından arkadaş gibi algılanır ve tavsiyeleri ciddiye alınır. Bu sebeple etkileşim oranı yüksektir. Yine aynı sebeple harekete geçirme, satın alma kararını etkileme ihtimali yüksektir.

Çizgisiyle çelişmediği sürece markalarla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyar. Bütçesi düşüktür.

Öte yandan eriştiği kitle sınırlıdır ve her zaman profesyonel davranmayabilir.

Orta influencer (Mikro, orta seviye ve makro influencer)

Takipçi sayısı 50 binle 500 bin arasındadır. Orta influencer, küçük influencer ile kıyaslandığında alanında daha derinlemesine uzmanlık sahibidir ve takipçi sayısı da bu sebeple daha yüksektir. Etkileşim oranları büyük influencer’dan yüksektir. Bu bakımdan bütçesi, erişimine göre avantajlı olabilir.

Tabi tersi de söylenebilir: Bütçesi küçük influencer’a kıyasla hayli yüksektir ve etkileşim oranları da daha düşüktür ve erişimi de büyük influencer’la kıyaslandığında sınırlıdır.

Orta seviye influencer’ın sunduğu hizmet bir alt gruptan daha profesyoneldir. Bazen yönetim için ayrı bir kişi ya da ekibi olur.

Büyük influencer (Makro ve mega influencer, ünlü)

Takipçi sayısı 500 binden fazladır. Bir influencer’ın “mega” veya “ünlü” olarak tanımlanması, kitlesini oluşturma yöntemine bağlıdır. Aktörler, müzisyenler gibi tanınırlıklarını sosyal medyaya bağlı olmadan kazanmış kişiler ünlü olarak kabul edilir. Influencer ise kitlesini öncelikle sosyal medyada yayınladığı içerik aracılığıyla oluşturmuştur.

Büyük influencer, kitlesel farkındalık oluşturmak, bir davayı duyurmak, marka konumlandırmak, trend belirlemek için yararlıdır. Erişimi çok geniştir; mesajımızı dünya çapında bir kitleye duyurabilir. Hizmeti profesyoneldir.

Diğer taraftan kendisine ulaşmak bazen zordur ve ücreti çok yüksektir. Takipçileriyle kişisel bağlantısı yoktur ve bu sebeple etkileşim oranları da düşüktür.

Sonuç

Takipçi sayısı, kampanyamıza uygun influencer’ı belirlerken kullanabileceğimiz önemli bir kriterdir. Ancak sağlıklı bir değerlendirme için takipçi sayısı ile beraber etkileşim oranı ve hitap edilen nişin kendine özgü koşulları da değerlendirilmelidir. Buna ek olarak influencer’ın kişiliğinin, kullandığı sosyal medya platformunun, ürettiği içeriğin tipinin ve tarzının da kampanyamızla uyum içinde olması önemlidir.

Kaynaklar

  1. https://influencermatchmaker.co.uk/news/difference-between-nano-micro-midi-macro-and-mega-social-media-influencers
  2. https://influencermatchmaker.co.uk/news/micro-influencers-what-are-they
  3. https://www.entertainimpact.com/2021/10/a-guide-to-influencers-mega-macro-micro-and-nano/
  4. https://www.websitebuilderexpert.com/grow-online/micro-macro-nano-mega-influencers/
Etiketler: Dijital trendler, Reklam

Bunlar da ilginizi çekebilir